Szanowni Doktoranci,

W związku z koniecznością powtórzenia wyborów na:

– przedstawiciela doktorantów w Senacie UŁ ? 1 mandat,

– przedstawiciela doktorantów w Kolegium Elektorów UŁ ? 1 mandat,

w imieniu Rady Samorządu Doktorantów UŁ informuję, że na mocy §29 ustęp 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 20 marca 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w Auli Niebieskiej o godzinie 19:00 odbędzie się Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów UŁ podczas którego odbędą się wybory do w/w organów.

Stosownie do §6 ust. 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ informuję, że dla ważności Zebrania wymagana jest minimalna liczba 10 uczestniczących w nim doktorantów. W razie braku wymaganego quorum wyznacza się dodatkowy termin Zebrania, który przypada 15 minut po pierwotnie wyznaczonym terminie. Zebranie zwołane w terminie dodatkowym jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim doktorantów. Przepisy regulaminu mogą przewidywać również inne quorum wymagane dla ważności zebrania.

Serdecznie zapraszam wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Z poważaniem,

Piotr Owczarek

Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Doktorantów UŁ