Wybory

Szanowni Doktoranci, W związku z koniecznością przeprowadzenia drugiej tury wyborów na przedstawiciela doktorantów w Senacie UŁ, w imieniu Rady Samorządu Doktorantów UŁ informuję, że na mocy §29 ustęp 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 5 czerwca 2012 r.(…)

Czytaj dalej

Stypendium doktoranckie

Informujemy, że pojawiła się możliwość ubiegania się o nowe świadczenie dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich tj. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Zgodnie z art. 200a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr(…)

Czytaj dalej

Wymiana legitymacji

Informujemy, że zgodnie z par.26 ust.1 pkt 2 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z dnia 20 października 2011 r.) oraz par.17 ust.3(…)

Czytaj dalej

Rekrutacja 2012/2013

Uprzejmie informujemy, że można się już rejestrować na niektóre kierunki ponieważ ruszyła rekrutacja na studia doktoranckie. URSD

Czytaj dalej