Informujemy, że na Zebraniu Ogólnym w dniu 5 czerwca bieżącego roku, po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez obecnych, przyjęty został nowy Regulamin samorządu, opracowany przez Radę. Regulamin, dzięki znaczącemu rozszerzeniu przedstawicielskiego charakteru Uczelnianej Rady, stwarza szansę na większą konsolidację naszej społeczności, a w konsekwencji – jeszcze lepszą pracę Samorządu na rzecz koleżanek i kolegów doktorantów Naszej Uczelni.

Wszystkim, którzy przybyli na Zebranie Ogólne oraz poparli projekt gorąco dziękujemy!

 

Uchwalony Regulamin oczekuje teraz na zatwierdzenie przez Senat UŁ. Jeśli tak się stanie, na początku przyszłego roku akademickiego na każdym z wydziałów prowadzących studia doktoranckie odbędą się wybory, podczas których będziecie mogli wybrać swoich przedstawicieli do Uczelnianej Rady oraz Rad Wydziałowych

 

Poniżej prezentujemy nowy regulamin:

(Nowy Regulamin Samorządu Doktorantów)