Nowy Regulamin Samorządu zatwierdzony przez Senat UŁ

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym Senat UŁ stwierdził zgodność nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów ze statutem Naszej Uczelni. Pozwoli to nam na przystąpienie na początku nowego roku akademickiego do realizacji procesu wyborów nowych organów Samorządu Doktorantów UŁ.  

Czytaj dalej

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013

Informujemy, że można się już ubiegać o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013. Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki: wykazał się postępami w pracy naukowej; uzyskał wyniki egzaminów objętych(…)

Czytaj dalej