Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym Senat UŁ stwierdził zgodność nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów ze statutem Naszej Uczelni.

Pozwoli to nam na przystąpienie na początku nowego roku akademickiego do realizacji procesu wyborów nowych organów Samorządu Doktorantów UŁ.