Otrzymaliśmy następujące zaproszenie na konferencję naukową:

 

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić na Międzynarodową II Interdyscyplinarną Konferencję
Naukową Doktorów i Doktorantów „Role społeczne wczoraj i dziś”.

Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 7 grudnia br. organizuje
Międzynarodową II Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i
Doktorantów „Role społeczne wczoraj i dziś”. Do czynnego udziału w
Konferencji pragniemy zaprosić doktorów i doktorantów wszystkich dziedzin z
ośrodków naukowych całej Polski oraz z zagranicy. Nad całością czuwa Komitet
Naukowy skupiający wybitne osobistości polskiej nauki.

Na zgłoszenia czekamy do 12 listopada br. Zgłoszeń dokonujemy wypełniając
formularz zgłoszeniowy (w załączniku) i przesyłając go na adres:
role.uksw@gmail.com

Zwracamy sięz uprzejmą prośbą o rozpropagowanie informacji o Międzynarodowej
II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów „Role
społeczne wczoraj i dziś” wśród doktorów i doktorantów Państwa Uczelni oraz
o zamieszczenie informacji o Konferencji na stronach internetowych Państwa
Uczelni. Będziemy bardzo wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o
Konferencji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Międzynarodowej II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Doktorów i Doktorantów „Role społeczne wczoraj i dziś”

Katarzyna Stępkowska

role.uksw@gmail.com

kmpip@uksw.edu.pl

 

Pliki do pobrania:

 

Formularz zgloszeniowy

 

Opis