Pojawiła się możliwość ubiegania o nowe, bardzo atrakcyjne stypendium, fundowane przez Pana Marszałka naszego województwa w ramach projektu ?Łódzkie intelektualne?. Wsparcie stypendialne skierowane jest do uczestników studiów doktoranckich zgłoszonych do konkursu przez rektorów lub prorektorów szkół wyższych, dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorów instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Dofinansowanie przyznawane jest na realizację innowacyjnego projektu naukowo-badawczego, którego wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu. Celem wdrażanego programu jest wspieranie pracy naukowej doktorantów kształcących się na terenie województwa łódzkiego oraz zachęcanie ich do prowadzenia badań naukowych w wyznaczonych dyscyplinach naukowych i artystycznych.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendium wraz z wnioskiem i regulaminem można odnaleźć na stronie internetowej www.intelektualne.lodzkie.pl