W zakładce „Dofinansowania” zaktualizowano informacje na temat możliwości dofinansowania przez URSD wyjazdów naukowych i konferencyjnych w bieżącym roku akademickim.