Przemiany uniwersytetu najmocniej dotykają najmłodszy personel. Doktoranci i doktorantki łączą studia i pracę naukową w różnych proporcjach. Spróbujemy przyjrzeć się uwarunkowaniom społecznym i prawnym studiów doktoranckich, a także porównać polski model doktoratu z systemami akademickimi w innych krajach. Zobaczymy też, czy doktorat ma płeć.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Krytyka Polityczna Łódź i Obywatele Nauki zapraszają na dyskusję o sytuacji i przyszłości studiów doktoranckich.

Data: 5 marca 2013, godz 18. Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. 37(dawna „Palma”), sala E216, II piętro.

W panelu udział wezmą:

Maciej Malicki (IM PAN / Obywatele Nauki)

Dominika Michalak (IS UW / Nowe Otwarcie Uniwersytetu)

Kamil Śmiechowski (Fil-Hist UŁ / Samorząd Doktorantów UŁ)

Marcin Zaród (CBMM PAN / Krytyka Polityczna Łódź)