Chcielibyśmy najmocniej przeprosić wszystkie osoby, które złożyły u nas wnioski o dofinansowanie wyjazdów w kwietniu i maju b. r. za zwłokę w ich rozpatrywaniu. Zapewniamy, że wszystkie Państwa podania zostaną rozpatrzone do końca miesiąca, a o decyzjach dowiedzą się Państwo jeszcze przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. To, czy dana konferencja się już odbyła czy nie, nie będzie miało wpływu na nasze decyzje.

 

Jednocześnie osoby, które w tym roku akademickim nie ubiegały się jeszcze o dofinansowania nadal mogą składać odpowiednie wnioski zgodnie z instrukcją podaną na stronie

 

Raz jeszcze przepraszamy za zwłokę i prosimy o cierpliwość

 

Z poważaniem,

URSD UŁ

 

Aktualizacja

 

Uprzejmie informujemy, że Państwa wnioski zostały już przedłożone do rozpatrzenie Panu Prorektorowi ds Programów i Jakości Kształcenia