Zmiany, zmiany, zmiany

Informujemy, iż na dzisiejszym posiedzeniu URSD nastąpiła zmiana kierownictwa naszej Rady. Członkowie obecnego Zarządu – Katarzyna Leśniewska, Kamil Śmiechowski i Maciej Pikuła, po uzyskaniu absolutorium za pracę URSD w bieżącym roku akademickim, postanowili skupić się na innych obowiązkach i przekazać(…)

Czytaj dalej

Informacja dla wnioskodawców

Bardzo prosimy wszystkich PT Wnioskodawców, którzy w kwietniu i maju starali się o dofinansowania konferencji, o odbieranie ich u kolegi Macieja Pikuły w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ (budynek WPiA Kopcińskiego 8/12, beczka C, IV piętro, pok. 4.66 od(…)

Czytaj dalej

Informacja dla Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów

Jak informuje Centrum Obsługi Studenta Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów są proszone, aby do 30 czerwca 2013 wybrać składy Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych nowej kadencji. Kadencja obecnych Komisji upływa z końcem bieżącego miesiąca   Prosimy o pilne zajęcie się sprawą   Z(…)

Czytaj dalej