Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ informuje o wyborach na przedstawiciela Samorządu Doktorantów do Senatu UŁ. Wybory będą miały miejsce 24 lutego (poniedziałek) o godz. 15:00 W sali Rady Wydziału Fil.-Hist. w Instytucie Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27A). Dla ważności Zebrania wymagana jest minimalna liczba 50 uczestniczących w nim doktorantów. W razie braku wymaganego quorum wyznacza się dodatkowy termin Zebrania, który przypada 15 minut po pierwotnie wyznaczonym terminie. Zebranie zwołane w terminie dodatkowym jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim doktorantów. Zapraszamy!