Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów ma przyjemność poinformować, że reprezentantem doktorantów do Senatu UŁ został mgr Jędrzej Kotarski (Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie).