Chcemy poinformować, że zgodnie z Zarządzeniem nr 97 Rektora UŁ z dnia 23.06.2014r. za działalność doktorancką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego zostały wprowadzone następujące odznaczenia:

  1.  wyróżnienie- za działalność na rzecz i dobra Uniwersytetu Łódzkiego, które może otrzymać każdy doktorant wykazujący się działalnością organizacyjną i naukowo-badawczą na rzecz i dla dobra UŁ. Laureat wyróżnienia powinien aktywnie działać na rzecz i dla dobra UŁ przez okres minimum roku.                                                            
  2. medal UNIVESITAS LODZIENSIS ALUMNO LAUDE DIGNISSIMO– za wybitną działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego, który może otrzymać każdy doktorant wykazujący się wybitną działalnością organizacyjną i naukowo-badawczą na rzecz i dla dobra UŁ.  Doktorant odznaczony medalem powinien aktywnie działać na rzecz i dla dobra UŁ przez okres minimum 3 lat.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod:

http://www.uni.lodz.pl/www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,7935