Z powodu braku osób do Komisji Wyborczej na wczorajszych  wyborach, przewodniczący URSD UŁ podjął decyzję o rozwiązaniu Zebrania Ogólnego w obecności jednego doktoranta o godzinie 18:40 bez wyboru przedstawiciela do Rady Bibliotecznej.