Sprawozdanie z VIII Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016/2018 z dn. 08.05.2017 godz. 18:15–19:45

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: 11 osób (quorum) oraz Senator UŁ Anna Lichota

1. Stan realizacji spraw zleconych na poprzednim Posiedzeniu:

 • propozycja kandydatury na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ: w związku z faktem, iż URSD nie poparło rekomendowanej kandydatury odbyło się spotkanie Przewodniczącego URSD z przedstawicielami Wydziału. Sprawa w toku;

2. Stan realizacji działań związanych z organizacją I Dnia Doktoranta i Balu Doktorantów:

 • stoiska: Wydział Filologiczny oraz Biologii i Ochrony Środowiska zadeklarowały chęć zakupu stoisk wg rekomendacji CP; COS i URSD wystawią stoiska. Reszta wydziałów w toku;

 • gadżety: część zakupiona, reszta w trakcie realizacji;

 • rozdane członkom URSD plakatów do rozwieszenia na wydziałach macierzystych;

 • certyfikowane szkolenia: rejestracja uczestników trwa;

 • konkurs filmowy „Dzień z Życia Doktoranta”: przypomnienie o promocji konkursu i zachęcaniu doktorantów do udziału;

 • konieczność przygotowania slajdów do wyświetlania na Auli A1;

 • Bal Doktorancki: w trakcie przyjmowania wpłat za udział w wydarzeniu;

 • tort: do zamówienia.

3. Rozpatrzenie wniosków o dofinasowanie z URSD (referują: Michał Zaremba i Aleksandra Wejt):

 • doktorantka z Wydziału Zarządzania; brak opinii dziekana, wniosek skierowany do uzupełnia;

 • doktorant z Wydziału Zarządzania; brak opinii dziekana, wniosek skierowany do uzupełnia;

 • doktorant z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska; brak opinii dziekana, wniosek skierowany do uzupełnia;

 • doktorantka z Wydziału Filozoficzno-Historycznego; brak opinii dziekana, wniosek skierowany do uzupełnia;

 • doktorantka z Wydziału Filolog; brak opinii dziekana, wniosek skierowany do uzupełnia;

 • doktorantka z Wydziału Zarządzania; brak opinii dziekana, wniosek skierowany do uzupełnia;

 • doktorantka z Wydziału Filologicznego; brak opinii dziekana, wniosek skierowany do uzupełnia;

 • doktorant z Wydziału Filozoficzno-Historycznego; wniosek złożony na nieaktualnym formularzu, do poprawy;

 • doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Toruniu w dn. 28-30.06.2017 w wysokości 450 PLN (opłata konferencyjna: 350 PLN, dojazd: 50PLN, nocleg: 50 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie całości; dofinansowanie przyznane przez aklamację w rekomendowanej kwocie;

 • doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Toruniu w dn. 28-30.06.2017 w wysokości 450 PLN (opłata konferencyjna: 350 PLN, dojazd: 50PLN, nocleg: 50 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie całości; dofinansowanie przyznane przez aklamację w rekomendowanej kwocie;

 • doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Toruniu w dn. 28-30.06.2017 w wysokości 500 PLN (opłata konferencyjna: 350 PLN, dojazd: 100 PLN, nocleg: 50 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w wysokości 450 PLN; dofinansowanie przyznane przez aklamację w rekomendowanej kwocie;

 • doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Poznaniu w dn. 8.05.2017 w wysokości 330 PLN (koszt opłaty konferencyjnej); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie całości; dofinansowanie przyznane większością głosów (1 głos wstrzymujący, reszta „za”) w rekomendowanej kwocie;

 • doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Krakowie w dn. 1-2.06.2017 w wysokości 439,45 PLN (opłata konferencyjna: 400 PLN, dojazd: 39,45 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie całości; dofinansowanie przyznane przez aklamację w rekomendowanej kwocie;

 • doktorantka z Wydziału Prawa i Administracji wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Lublinie w dn. 27-28.04.2017 w wysokości 240 PLN; wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie całości; dofinansowanie przyznane przez aklamację w rekomendowanej kwocie;

 • doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Zurychu (Szwajcaria) w dn. 24-27.05.2017 w wysokości 973,11 PLN (nocleg: 686,55 PLN, dojazd: 286,56 PLN); Dziekan przyznała częściowe dofinansowanie na loty i opłatę konferencyjną; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 450 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (1 głos wstrzymujący, reszta „za”) w rekomendowanej kwocie;

 • doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Zurychu (Szwajcaria) w dn. 24-27.05.2017 w wysokości 888 PLN (nocleg: 600 PLN, dojazd: 288 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 440 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (1 głos wstrzymujący, reszta „za”) w rekomendowanej kwocie;

 • doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Krakowie w dn. 1-2.06.2017 w wysokości 439,45 PLN (opłata konferencyjna: 400 PLN, dojazd: 39,45 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie całości; dofinansowanie przyznane przez aklamację w rekomendowanej kwocie;

 • doktorant z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria) w dn. 8-9.06.2017 w wysokości 500 PLN (opłata konferencyjna: 100 PLN; nocleg: 300 PLN; dojazd: 100 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie całości; dofinansowanie przyznane przez aklamację w rekomendowanej kwocie;

 • doktorantka z Wydziału Chemii kieruje do URSD UŁ poprawiony wniosek z poprzedniego Posiedzenia; wnioskuje o 1700 PLN (opłata konferencyjna); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie 500 PLN; dofinansowanie przyznane przez aklamację w rekomendowanej kwocie;

 • doktorantka z Wydziału Chemii kieruje do URSD UŁ poprawiony wniosek z poprzedniego Posiedzenia; wnioskuje o 1400 PLN (opłata konferencyjna: 600 PLN; nocleg: 800 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie 600 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (1 głos wstrzymujący, 1 „przeciw”, reszta „za”) w rekomendowanej kwocie;

 • doktorantka z Wydziału Chemii kieruje do URSD UŁ poprawiony wniosek z poprzedniego Posiedzenia; wnioskuje o 1400 PLN (opłata konferencyjna: 600 PLN; nocleg: 800 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie 600 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (2 głosy wstrzymujące, reszta „za”) w rekomendowanej kwocie;

4. Sprawozdanie z przeprowadzonych szkoleń dla WRSD:

 • dotychczas przeprowadzono 3 szkolenia, w których wzięło udział około 20 osób (z Wydziałów Chemii, Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk Geograficznych, Filologicznego, Ekonomiczno-Socjologicznego);

 • ostatnie szkolenie odbędzie się na początku czerwca.

5. Wieści z wydziałów:

6. Wolne wnioski:

 • prośba Przewodniczącego o aktualizację aktów prawnych na stronie URSD (członkini Oktawia Wierzejska zadeklarowała chęć pomocy)