Sprawozdanie z XI Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 05.09.2017 godz. 17:30-19:30
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: 10 członków z prawem głosu oraz senator UŁ Anna Lichota

 1. Realizacja spraw zleconych na poprzednim Posiedzeniu:

  • porozumienie z Fundacją UŁ – Uchwała 1_Porozumienie Fundacja UŁ (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się);

  • przekazanie do wiadomości URSD UŁ odpowiedź Radców Prawnych UŁ nt. wliczania „godzin asystentów”;

  • Kodeks Etyki – prace zrealizowane przez kol. Oktawię Braniewicz i Olgę Łabendowicz;

  • wnioskowane zmiany w zał. 11a zostały zastosowane w formularzu wniosku składanego przez USOS.

 2. Powołanie UKS-S na nową kadencję (4 doktorantów + jeden pracownik COSiD):

  • przyjmowanie kandydatur (zgłoszono 5 kandydatur)

  • powołanie komisji skrutacyjnej (w składzie: Michał Zaremba, Anna Szymczak, Damian Prusinowski), która czuwała nad przebiegiem wyborów.

  • przeprowadzono głosowanie, które wyłoniło skład UKS-S (Uchwała 2_Skład UKSS).

 3. Zmiany w Regulaminie przydzielania i korzystania z miejsc w domu studenta Uniwersytetu Łódzkiego:

 4. Plan działania na rok akademicki 2017/2018:

  • przedstawienie założeń:

   1. nowi członkowie obserwatorzy URSD UŁ dla wydziału WSMiP i WNoW– Uchwała 4_Obserwatorzy (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się);

   2. poprawienie Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ – podział zadań wg załącznika (październik – poprawki zaproponowane przez URSD UŁ, listopad – zwołanie zebrania ogólnego i omówienie proponowanych zmian oraz otwarte posiedzenie Rady na którym odbędzie się głosowanie nad zmianami w Regulaminie, grudzień – przekazanie do Senatu UŁ);

   3. oczekiwanie na projekt nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym – prace nad nowym regulaminem URSD zostaną podjęte jeśli tego będzie wymagała ustawa;

   4. otwarte posiedzenia URSD (pierwsze w listopadzie 2017) – zaprezentowanie ogółowi doktorantów pracy URSD UŁ;

   5. pozyskanie sponsorów – każdy członek URSD UŁ ma zadanie wytypować przynajmniej dwa przedsiębiorstwa, które mogłyby potencjalnie zostać sponsorami URSD UŁ;

   6. wewnętrzna Komisja URSD UŁ ds. Fundraisingu opracuje projekt oferty sponsorskiej (termin realizacji zadania październik 2017);

   7. pozyskiwanie wydarzeń nad którymi URSD UŁ może obejmować patronat – przynajmniej po jednym wydarzeniu (konferencji) na każde 100 doktorantów z poszczególnych wydziałów (czyli tyle ilu przedstawicieli ma wydział w URSD UŁ);

   8. podjęcie próby organizacji spotkania integracyjnego dla doktorantów w okolicach Świąt Bożego Narodzenia 2017;

  • Dzień Doktoranta – komitet organizacyjny (powołanie w listopadzie 2017);

  • Bal Doktorantów – komitet organizacyjny (powołanie w listopadzie 2017).

 5. Przyjęcie drobnych zmian w kodeksie Etyki Doktoranta UŁ (Uchwała 5_Kodeks etyki – 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

  1. Kodeks etyki doktoranta UŁ_wrzesień 2017
 6. Wniosek o zróżnicowanie stawek stypendium dla osób niepełnosprawnych – Uchwała 6_Stypendium osoby niepełnosprawne (7 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się).

 7. Wniosek o wystosowanie listu z prośbą o podniesienie wysokość stawki stypendium doktoranckiego – Uchwała 7_Styp doktoranckie 2018 (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

  1. Załącznik do Uchwały 7
 8. Sprawy finansowe:

  • wniosek o dofinansowanie wyjazdu na konferencję do Puli (w Chorwacji) dla doktorantki z Wydziału Filologicznego UŁ (67 EUR opłata konferencyjna, 500 EUR noclegi). Doktorantka wnioskuje o 1000 PLN. URSD UŁ przegłosowała 600 PLN dofinansowania (8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).

  • Uchwała w sprawie darowizny na rzecz Fundacji Dom w Łodzi z części środków pozostałych po organizacji Balu Doktoranta – Uchwała 8_Darowizna (9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

 9. O kolejnym posiedzeniu członkowie URSD UŁ zostaną powiadomieni niezwłocznie po ustaleniu jego terminu (najprawdopodobniej odbędzie się ono na początku października 2017).

Sprawozdanie sporządził
Przewodniczący URSD UŁ

Piotr Kosmowski