Sprawozdanie z XII Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 05.10.2017 godz. 18:00-20:30
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: w związku z brakiem kworum (8 osób obecnych) Posiedzenie miało charakter konsultacyjno-informacyjny

 1. Realizacja spraw zleconych na poprzednim Posiedzeniu:

  • porozumienie z Fundacją UŁ (zawarte) wynegocjowano lepsze procenty,

  • Kodeks Etyki – zrealizowane – rozesłane na wydziały wraz z listem przewodnim,

  • rezygnacja koleżanki Cieślak – wybory uzupełniajcie na WPiA 9.10.2017 r.

 2. Wybór nowego członka Komisji dyscyplinarnej – przeniesione na kolejne posiedzenie.

 3. Przyjęcie zmian w Regulaminie Pomocy Materialnej – przeniesione na kolejne posiedzenie.

 4. Finanse:

  • przyznanie dofinansowań – przeniesione na kolejne posiedzenie,

  • wniosek o budżet do końca roku – przeniesione na kolejne posiedzenie.

 5. Ustawa 2.0:

  • dyskusja nad zgłoszonymi uwagami.

 6. Zmiana Regulaminu:

  • przedstawienie zmian przez poszczególnych członków URSD UŁ.

 7. O kolejnym posiedzeniu członkowie URSD UŁ zostaną powiadomieni niezwłocznie po ustaleniu jego terminu (koniec października 2017)

Sprawozdanie sporządzili

Olga Łabendowicz i Piotr Kosmowski