XVI Posiedzenie URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 6.12.2017 godz. 20:00-20:45
(aula 3.63, Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź)

Lista obecnych: 9 osób przez całe Posiedzenie oraz przedstawicielka WSMiP z głosem doradczym

 1. Przyjęcie protokołu wyborczego do WRSD z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (przez aklamację) – Uchwała 1_Wybory uzupepłniające WFiIS. W wyniku czego dopuszczenie kol. Joanny Maciochy do czynnego udziału w dalszej części obrad.

 2. Głosowanie nad wygaszeniem mandatu członkini URSD UŁ Aleksandrze Wejt (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) w związku z długą nieobecnością (§ 7 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ):

  • Wybór komisji skrutacyjnej (przez aklamację) w składzie:

   1. Oktawia Braniewicz;

   2. Radosław Gajewski;

   3. Anna Szymczak;

  • w wyniku tajnego głosowania URSD UŁ (7 głosów „za” wygaszeniem, 2 „przeciw”), mandat kol. Aleksandry Wejt zostaje wygaszony – Uchwała 2_Wygaszenie mandatu Aleksandry Wejt;

 3. Głosowanie nad wygaszeniem mandatu członkini URSD UŁ Aliny Barczyk (Wydział Filozoficzno-Historyczny) w związku z długą nieobecnością (§ 7 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ):

  • Wybór komisji skrutacyjnej (przez aklamację) w składzie:

   1. Oktawia Braniewicz;

   2. Radosław Gajewski;

   3. Anna Szymczak;

  • w wyniku tajnego głosowania URSD UŁ (7 głosów „za” wygaszeniem, 2 „przeciw”), mandat kol. Aleksandry Wejt zostaje wygaszony – Uchwała 3_Wygaszenie mandatu Aliny Barczyk;

 4. Głosowanie nad odwołaniem kol. Aleksandry Wejt z UK ds. przyznawania miejsc w Domach Studenckich :

  • Wybór komisji skrutacyjnej (przez aklamację) w składzie:

   1. Oktawia Braniewicz;

   2. Radosław Gajewski;

   3. Anna Szymczak;

  • w wyniku tajnego głosowania URSD UŁ (8 głosów „za” odwołaniem, 1 „przeciw”), kol. Aleksandry Wejt zostaje odwołana – Uchwała 4 _Odwołanie Aleksandry Wejt z UK ds. DS;

 5. Głosowanie nad wskazaniem nowej osoby do UK ds. przyznawania miejsc w DS:

  • Zgłoszono dwie kandydatury:

   1. Błażej Filanowski

   2. Anna Szymczak

  • Wybór komisji skrutacyjnej (przez aklamację) w składzie:

   1. Oktawia Braniewicz;

   2. Radosław Gajewski;

   3. Anna Szymczak;

  • w wyniku tajnego głosowania URSD UŁ (Błażej Filanowski: 3 głosy; Anna Szymczak: 4 głosy), nowym Przedstawicielem doktorantów w UK ds. DS została kol. Anna Szymczak – Uchwała 5_Powołanie Anny Szymczak do UK ds. DS;

 6. Głosowanie nad przyjęciem zmian w Regulaminie stypendium doktoranckiego i dotacji projakościowej oraz szczegółowych kryteriach obu stypendiów na poszczególnych wydziałach (8 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący) – zmiany zostały zatwierdzone większością głosów – Uchwała 6_Zmiany w stypnedium doktoranckim i projakościowym_grudzien 2017.

 7. Zamknięcie obrad.

 8. Termin kolejnego posiedzenia wyznaczy Przewodniczący URSD UŁ Piotr Kosmowski.

Protokół sporządziła:

Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD UŁ