Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla studentów i doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami*. Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących URSD UŁ odbędą się**:
– piątek 12.01 – godz. 10-12
– poniedziałek 15.01 – godz. 16-17
– czwartek 18.01 – godz. 14-15:30
– piątek 19.01 – godz 10-12
 
———————-
* Wpisane osiągnięcia nie posiadające potwierdzeń w postaci załączników, nie będą uznane (zgodnie z §4 ust. 8 Regulaminu nagrody)
**Prosimy o sprawdzanie informacji, gdyż dyżury mogą ulec drobnym zmianom