Zebranie Ogólne 6.06.2018

Przewodniczący URSD UŁ zwołuje Zebranie Ogólne w celu przedstawienia zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów UŁ.

Czytaj dalej

Sprawozdanie z XXIV Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 16.05.2018

Sprawozdanie z XXIV Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 16.05.2018 godz. 18:00-20:00 (Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista obecności: 11 osób (qorum osiągnięte i utrzymane), jedna osoba z głosem doradczym (WSMiP) oraz Senator UŁ Anna Lichota Wnioski(…)

Czytaj dalej

Przesunięcie terminu przyjmowania wniosków o Nagrodę Rektora

W związku z prowadzonymi przez nas od początku semestru pracami nad poprawionym Regulaminem Nagród Rektora dla doktorantów przesunięciu ulega termin składania wniosków do Przewodniczącego URSD UŁ. Wprowadzane zmiany mają na celu urealnienie poszczególnych zaangażowań według obecnych realiów. W związku z(…)

Czytaj dalej

Sprawozdanie z XXIII Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 25.04.2018

Sprawozdanie z XXIII Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 25.04.2018 godz. 18:00-20:00 (Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista obecności: 9 osób (quorum osiągnięte) oraz 1 osoba z głosem doradczym; w trakcie zebrania dotarł 1 członek (10 osób;(…)

Czytaj dalej