Sprawozdanie z XXIII Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018
z dn. 25.04.2018 godz. 18:00-20:00
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecności: 9 osób (quorum osiągnięte) oraz 1 osoba z głosem doradczym; w trakcie zebrania dotarł 1 członek (10 osób; quorum zachowane)

 1. Rozdanie wniosków o dofinansowanie wyjazdów na konferencję rozpatrzonych na poprzednim posiedzeniu do przekazania wnioskodawcom.

 2. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie wyjazdów naukowych z URSD UŁ:

  1. doktorantka z Wydziału Nauk Geograficznych wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Karelii (Rosja) w kwocie 400 EUR; wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje dofinansowanie w pełnej kwocie; dofinansowanie przyznane we wnioskowanej kwocie (przez aklamację);

  2. [wniosek uzupełniony] doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Szczyrku w kwocie 650 PLN; wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje dofinansowanie w pełnej kwocie; dofinansowanie przyznane w rekomendowanej kwocie większością głosów (8 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący);

  3. doktorantka z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Lublinie w kwocie 422 PLN (opłata konferencyjna: 376 PLN; dojazd: 46 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje dofinansowanie we wnioskowanej kwocie; dofinansowanie przyznane w rekomendowanej kwocie większością głosów (7 głosów „za”, 2 głosy wstrzymujące);

  4. doktorantka z Wydziału Nauk o Wychowaniu wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Rzymie (Włochy) w kwocie 1458 PLN (opłata konferencyjna: 263 USD; dojazd: 438 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje dofinansowanie w pełnej kwocie; Przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 263 USD; dofinansowanie przyznane większością głosów w kwocie rekomendowanej przez Przewodniczącego (8 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący);

  5. doktorant z Wydziału Filologicznego: brak potwierdzenia przyjęcia abstraktu; wniosek skierowany do uzupełnienia;

  6. doktorantka z Wydziału Nauk o Wychowaniu wnioskuje o dofinansowanie udziału w konferencji w Łodzi w kwocie 200 PLN (koszt opłaty konferencyjnej); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje dofinansowanie w pełnej kwocie; dofinansowanie przyznane w pełnej kwocie (przez aklamację);

  7. doktorantka z Wydziału Filozoficzno-Historycznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Olsztynie w kwocie 570 PLN (opłata konferencyjna: 300 PLN; nocleg: 200; dojazd: 70 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje dofinansowanie w pełnej kwocie; dofinansowanie przyznane w rekomendowanej kwocie większością głosów (7 głosów „za”, 3 głosy wstrzymujące);

  8. doktorantka z Wydziału Nauk o Wychowaniu wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Gdańsku w kwocie 380 PLN (opłata konferencyjna: 300 PLN; dojazd: 80 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje dofinansowanie kosztów opłaty konferencyjnej w związku z problematycznym rozliczeniem dojazdu samochodem (zwrot za paliwo); dofinansowanie przyznane w rekomendowanej kwocie (przez aklamację);

  9. doktorantka z Wydziału Prawa i Administracji wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Lublinie w kwocie 170 PLN (koszt opłaty konferencyjnej); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje dofinansowanie w pełnej kwocie; dofinansowanie przyznane w pełnej kwocie przez aklamację (9 głosów „za”; głos wnioskodawczyni wykluczony z głosowania).

 3. Zatwierdzenie Regulaminu Studiów Doktoranckich przyjętego przez Komisję i Senat UŁ (przez aklamację) – Uchwała 4_Zmiana Regulaminu Studiów Doktoranckich .

 4. Wybór przedstawiciela URSD UŁ do Zespołu KRD ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich:

  1. zgłoszone kandydatury: Anna Szymczak;

  2. w wyniku głosowania jawnego (9 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący), Anna Szymczak została wybrana na przedstawicielkę URSD UŁ w ww. zespole – Uchwała 5_Członek URSD w Komisji KRD

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego z postępów w przygotowaniach do Dnia Doktoranta i Balu Doktorantów 2018:

  1. Dzień Doktoranta 2018:

   • zaprezentowanie planu Dnia Doktoranta;

   • podział zadań w trakcie samego dnia doktoranta;

   • koordynacja działań podejmowanych przez WRSD;

   • zgłoszenia na turniej gry w kręgle;

  2. Bal Doktorantów 2018:

   • ruszyła III tura zapisów na Bal;

   • podpisanie umowy na wynajem autokaru.

 1. Wolne wnioski:

  1. przedstawiciel Wydziału Filologicznego przekazuje uwagę od doktorantów WFil UŁ informowaniu z opóźnieniem przez COSiD o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów. Prośba o zweryfikowania sprawy.

 2. Termin kolejnego posiedzenia wyznaczy Przewodniczący URSD UŁ.

Protokół sporządziła:

Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD UŁ