W związku z prowadzonymi przez nas od początku semestru pracami nad poprawionym Regulaminem Nagród Rektora dla doktorantów przesunięciu ulega termin składania wniosków do Przewodniczącego URSD UŁ.

Wprowadzane zmiany mają na celu urealnienie poszczególnych zaangażowań według obecnych realiów.


W związku z czym w porozumieniu z Panem Rektorem wnioski będą składane w drugiej połowie czerwca br.

O terminach dyżurów poinformujemy z tygodniowym wyprzedzeniem.