Sprawozdanie z XXIV Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 16.05.2018 godz. 18:00-20:00
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecności: 11 osób (qorum osiągnięte i utrzymane), jedna osoba z głosem doradczym (WSMiP) oraz Senator UŁ Anna Lichota

 1. Wnioski o dofinansowanie:

  1. [wniosek uzupełniony] doktorant z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Charkowie (Ukraina) w dn. 11-12/05/2018 w kwocie 400 PLN (opłata konferencyjna: 13 PLN; dojazd: 387 PLN); częściowe dofinansowanie od Dziekana; wniosek po uzupełnieniu poprawny pod względem formalnym; Komisja wnioskuje o przyznanie dofinansowania w pełnej kwocie; dofinansowanie przyznane we wnioskowanej kwocie (przez aklamację);

  2. doktorantka z Wydziału Filozoficzno-Historycznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Warszawie w dn. 24/05/18 w kwocie 450 PLN (opłata konferencyjna: 350 PLN; dojazd: 100 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje dofinansowanie w pełnej kwocie; Przewodniczący sugeruje 350 PLN; dofinansowanie przyznane w kwocie rekomendowanej przez Przewodniczącego (przez aklamację);

  3. doktorantka z Wydział Zarządzania wnioskuje o dofinansowanie udziału w konferencji w Katowicach-Pyrzowice w dn. 22/06.2018 w kwocie 590 PLN (opłata konferencyjna); wniosek poprawny pod względem formalnym; Komisja rekomenduje dofinansowanie w pełnej kwocie; dofinansowanie przyznane w pełnej kwocie (przez aklamację);

  4. doktorant z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o poparcie wniosku do Rektora w sprawie dofinansowania udziału w Inernational Forum of Public Universities Graduate Summer School w Tianjin (Chiny) w dn. 1-4.06.2018; poparcie URSD udzielone (10 głosów „za”, głos wnioskodawcy wyłączony z głosowania); – Uchwała 1_Popracie wniosku doktoranta do Rektora

  5. przekazanie wniosków rozpatrzonych w trakcie poprzedniego posiedzenia do zwrotu wnioskodawcom.

 2. Pakowanie pakietów na Dzień Doktoranta i inne prace organizacyjne.

 3. Sprawozdanie z przygotowań do II Dnia Doktoranta i II Balu Doktorantów:

  1. omówienie planu Dnia Doktoranta oraz przebiegu poszczególnych wydarzeń;

  2. poinformowanie URSD o wystąpieniu członków Zarządu w audycji w Radio Łódź w czwartek 17/05/2018.

 4. Objęcie patronatem konferencji naukowej organizowanej na Wydziale Filologicznym „Nauka sztuki – sztuka nauki. Strategie i procesy twórcze” (głosowanie; wniosek przyjęty większością głosów w stosunku 10 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący) – Uchwała 2_Patronat URSD UŁ

 5. Omówienie planu działań do końca kadencji.

 6. Termin kolejnego posiedzenia wyznaczy przewodniczący

 7. Zamknięcie obrad.

Protokół sporządziła

Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD UŁ