Wybory do URSD UŁ i WRSD na kadencję 2018-2020

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów UŁ ogłaszam wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UŁ oraz poszczególnych Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów na kadencję 2018-2020. Zarządzenie n 1 Przewodniczącego URSD UŁ – ogłoszenie wyborów Przypominam o zapoznaniu się z nowym Regulaminem Samorządu(…)

Czytaj dalej

Nowy Regulamin Samorządu Doktorantów UŁ

Na ostatnim przed wakacjami Posiedzeniu Senatorowie UŁ potwierdzili Uchwałą nr 259 zgodność nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UŁ .   Na tej podstawie w dniu jutrzejszym Przewodniczący URSD UŁ zarządzi wybory do(…)

Czytaj dalej

XXVI Posiedzenie URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 13.06.2018

XXVI Posiedzenie URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 13.06.2018 godz. 18:00-20:00 (Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista obecności: 14 osób (5 osób opuściło zebranie wcześniej, po przeprowadzeniu niezbędnych głosowań) oraz Senator UŁ Anna Lichota i przedstawicielka WNoW Uchwała(…)

Czytaj dalej

XXV Posiedzenie URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 06.06.2018

XXV Posiedzenie URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 06.06.2018 godz. 19:15-20:00 (Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista obecności: 10 członków URSD UŁ oraz Senator UŁ Anna Lichota Wniosek o objęcie patronatem URSD UŁ Sympozjum Nanotechnologii NanoMat 2018 organizowanej(…)

Czytaj dalej

Zebranie Ogólne Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 06.06.2018

Zebranie Ogólne Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 06.06.2018 godz. 18:00-19:15 (Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista obecności: 12 osób o godzinie 18:00, 3 kolejne dołączyły w trakcie Zebrania Ogólnego Z powodu braku 50 osób o godzinie 18:00 Przewodniczący URSD(…)

Czytaj dalej