Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów UŁ ogłaszam wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UŁ oraz poszczególnych Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów na kadencję 2018-2020.

Zarządzenie n 1 Przewodniczącego URSD UŁ – ogłoszenie wyborów

Przypominam o zapoznaniu się z nowym Regulaminem Samorządu Doktorantów, który opisuje dokładnie sposób przeprowadzania wyborów.

Poniżej zamieszczamy także Zarządzenie Przewodniczącego SKD o powołaniu Komisji Wyborczej.

Zarządzenie nr 1 Przewodniczącego SKD – powołanie Komisji Wyborczej