Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla studentów i doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami*. Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących URSD UŁ odbędą się**:
– środa 11.07 – godz. 14-18
– czwartek 12.07 – godz. 10-12
– piątek 13.07 – godz 12-14
 
———————-
* Wpisane osiągnięcia nie posiadające potwierdzeń w postaci załączników, nie będą uznane (zgodnie z §4 ust. 11 Regulaminu nagrody)
**Prosimy o sprawdzanie informacji, gdyż dyżury mogą ulec drobnym zmianom