W związku z pytaniami, od niektórych  doktorantów, przypominamy o konieczności ustalenia terminu wyborów pomiędzy członkami WRSD i Komisją Wyborczą (odpowiednia uchwała właściwej WRSD). Ma to za zadanie umożliwić obecność członka Komisji Wyborczej na zebraniu wyborczym (w roli obserwatora) oraz ogłosić publicznie termin wyborów m.in na stronie www Samorządu. Brak tych ustaleń będzie mógł być podstawą do unieważnienia wyborów.

 

Podstawa prawna § 7 ust. 5 Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ:

Termin zebrania wyborczego, osobno dla każdego wydziału, ustala właściwa WRSD w porozumieniu z Komisją Wyborczą.