Wobec konieczności przeprowadzenia ponownych wyborów  na przedstawicieli doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 oraz wyborów do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020, Komisja Wyborcza ogłasza, że

odbędą się one dnia 15 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12.00Sali Seminaryjnej Instytutu Biofizyki (Bfi-54) budynek D na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Liczba mandatów do obsadzenia w wyborach na przedstawicieli doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego = 2.
Liczba mandatów do obsadzenia w wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego = 5-7.

 

Komisja Wyborcza

Dorota Brzozowicz

Aleksandra Góralczyk-Bińkowska

Patryk Kowalski

Kontakt: komisja.wyborcza.doktoranci@onet.pl