Wobec braku kworum podczas zebrania wyborczego w dniu 8 października 2018 roku, Komisja Wyborcza informuje, że dnia 15 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 16.30 w sala T-401 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się II zebranie wyborcze i wybory na przedstawicieli doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 oraz wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020.
Liczba mandatów do obsadzenia w wyborach na przedstawicieli doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego = 2.
Liczba mandatów do obsadzenia w wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego = 5-7

Komisja Wyborcza

Dorota Brzozowicz

Aleksandra Góralczyk-Bińkowska

Patryk Kowalski

Kontakt: komisja.wyborcza.doktoranci@onet.pl