W dniu 15 października 2018 roku odbyły się wybory na przedstawicieli doktorantów Wydziału Filologicznego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 oraz wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020.
Komisja Wyborcza informuje, że na przedstawicieli doktorantów Wydziału Filologicznego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 wybrano: mgr Błażeja Filanowskiego i mgr Katarzynę Kowalik, a do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 wybrano: mgr Artura Petza, mgr Edytę Janiak, mgr Alicję Górską, mgr Justynę Groblińską oraz mgr Katarzynę Muszyńską.

Komisja Wyborcza
Kontakt: komisja.wyborcza.doktoranci@onet.pl