W dniu 15 października 2018 roku odbyły się wybory na przedstawicieli doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 oraz wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020.

Komisja Wyborcza informuje, że na przedstawicieli doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 wybrano: mgr Adriana Bekiera i mgr Bartosza Skalskiego, a do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 wybrano: mgr Adriana Bekiera, mgr Annę Lichotę, mgr Martę Olszewską, mgr Bartosza Skalskiego, mgr Aleksandrę Szustkę, mgr Paulinę Wigner oraz mgr Annę Włukę.

Komisja Wyborcza

Kontakt: komisja.wyborcza.doktoranci@onet.pl