Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami (wpisane osiągnięcia nie posiadające potwierdzeń w postaci załączników, nie będą uznane – zgodnie z §4 ust. 2 Regulamin przyznawania nagród). Dyżury przewodniczącego URSD UŁ odbędą się w siedzibie URSD UŁ ul. Lumumby 14 pok. 7, w dniach:

– środa 09.01.2019 – godz. 17:00-20:00

– poniedziałek 14.01.2019 – godz. 16:00-19:00

– środa 16.01.2019 – godz. 17:00-20:00