Zgodnie z Zarządzeniem nr 27 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 04/01/2019 zwiększeniu ulegają stawki stypendium doktoranckiego w roku 2019 na kwotę:

– 1930 zł dla doktorantów bez wszczętego przewodu doktorskiego,
– 2000 zł dla doktorantów z wszczętym przewodem doktorskim.

link do dokumentu: https://baw.uni.lodz.pl/d/9422/5/