(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)
Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 17, członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia, Senator UŁ, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej, Przedstawiciel KRD.

 1. Dofinansowania:
  W zawiązku z tym, aby utrzymać dyscyplinę budżetową na miesiąc kwiecień Przewodniczący omówił wszystkie wnioski, po czym w toku dyskusji Rada określiła propozycje dofinasowania dającego
  możliwość realnego wsparcia wszystkich wniosków.
  a) doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskowała o kwotę 2970,00 zł na wyjazd na konferencje naukową we Francji. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem.
  Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 2200,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (17 za, 17 osób głosujących) – URSD/2019/014
  b) doktorant z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskował o kwotę 2970,00 zł na wyjazd na konferencje naukową we Francji. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem.
  Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 2200,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (16 za, 16 osób głosujących) – URSD/2019/015
  c) doktorant z Wydziału Nauk o Wychowaniu zawnioskował o kwotę 650,00 zł na wyjazd na konferencje naukową – Wniosek odrzucony, brak dopełnienia kwestii formalnych wniosku –
  URSD/2019/016
  d) doktorant z Wydziału Nauk Geograficznych zawnioskował o kwotę 2400,00 zł na wyjazd na konferencje naukową – Wniosek odrzucony, brak dopełnienia kwestii formalnych wniosku –
  URSD2019/017
  e) doktorant z Wydziału Nauk Geograficznych zawnioskował o kwotę 790,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Polsce. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano
  pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 790,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (17 za, 17 osób głosujących) – URSD/2019/018   f)doktorantka z Wydziału Filozoficzno-Historycznego zawnioskowała o kwotę 1195,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Polsce. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 1000,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (17 za, 17 osób głosujących) – URSD2019/012
 2. Sprawozdanie z II Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD. Obecni przedstawiciele KRD omówili II Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD.
 3. Dzień doktoranta – postęp w organizacji – mgr Błażej Filanowski przedstawił szczegółowo planowane punkty programu: konkurs na mem lub dewizę z życia doktoranta, stoiska, szkolenia, debata, turniej bowlingowy.
 4. Bal doktoranta – postęp w organizacji – mgr Adrian Bekier przedstawił szczegółowo możliwości, które oferuje Zatoka Sportu – Zatoka Smaku na to wydarzenie.
 5. Przewodnicząca SKD UŁ przedstawiła sytuację wyborczą na poszczególnych wydziałach.
 6. Głosowanie nad Regulaminami: konkursu „dewiza doktoranta” oraz konkursu graficznego „Mem z życia doktoranta”. Przyjęte przez aklamację Uchwała URSD UŁ 01/04/2019 – 17 osób za.
 7. Wolne wnioski
  a. Wstępna inicjatywa ponowienia porozumienia pomiędzy Doktorantami Łódzkich Uczelni
  Publicznych.
 8. Zamknięcie obrad Przewodniczący wyznaczył termin kolejnego posiedzenie na dzień 08/05/2019 o godzinie 17:30.

Sprawozdanie sporządził:
mgr Kamil Podsiadły
Sekretarz URSD UŁ kadencji 2018-2020
Sprawozdanie zatwierdził:
mgr Adrian Bekier
Przewodniczący URSD UŁ kadencji 2018-2020