Wydział Filologiczny,
Pomorska 171/173, 91-404, Łódź

20 maja 2019 r. g. 10-16.00

Pod honorowym patronatem JM Rektora UŁ prof. Antoniego Różalskiego

W ramach III Dnia Doktorantów w hallu Wydziału Filologicznego wystawione zostaną stoiska informacyjne [ulotka], przy których przeszkolone osoby udzielą informacji na ten temat studiów doktoranckich i powstających Szkół Doktorskich. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rekrutacją jak i doktorantów.

Dodatkowo będzie można poszerzyć swoją wiedzę biorąc udział bezpłatnych, certyfikowanych szkoleniach oraz biorąc udział w otwartej debacie.

W ramach Dnia Doktorantów nie zabraknie także (jak w poprzednich edycjach) konkursu dla doktorantów – na Mem z Życia Doktoranta i Dewizę Doktoranta. III Dzień Doktorantów zakończy Międzywydziałowy Turniej Bowlingowy o puchar JM Rektora.

PROGRAM:

10.00 – 16.00 – Stoiska informacyjne na Wydziale Filologicznym

10.00 – 11.00 Szkolenia:

Strategie publikacyjne, czyli gdzie i jak upowszechniać wyniki swojej pracy naukowej
Prowadzi: dr Monika Wróbel Uniwersytet Łódzki (s. 2.56)

11.00-12.00 Szkolenia:

Przedsiębiorczość – i doktor może założyć firmę
Prowadzi: Bartłomiej Babczyński, Urząd Pracy (2.56)

Jak przestać odkładać i zacząć wreszcie…. pisać pracę doktorską
Prowadzi: Aleksandra Sobczyk-Kubiak, Uniwersytet Łódzki (s. 0.22)

Umiędzynarodowienie kariery naukowej dzięki grantom NAWA
Prowadzi: Piotr Serafin, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
(s. 2.47 )

12.00-13.00 Szkolenia:

Jak zarobić na badaniach naukowych? Nauka blisko przemysłu
Prowadzenie: Specjaliści z Bio-Tech Consulting (s. 2.56)

Zarządzanie czasem – gdzie jest mój czas?
Prowadzenie:Aleksandra Sobczyk-Kubiak, Uniwersytet Łódzki (s. 0.22)

H2020 – program badawczy Komisji Europejskiej jako wparcie w rozwoju kariery naukowej
Prowadzenie: Michał Kaczmarek, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy UŁ (s. 2.47)

13.00 Gala wręczania nagród zwycięzcom konkursów na Mem z Życia Doktoranta i Dewizę Doktoranta (Aula A2)

13.30
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej BioMedChem między Uniwersytetem Łódzkim a Polską Akademią Nauk

Debata: System kształcenia doktorantów po reformie
(Aula A2)

Wezmą udział:

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UM w Łodzi
dr hab. Tomasz Cieślak, prof. nadzw. UŁ – Prorektor ds. studenckich UŁ
prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka – Kierownik Studium Doktoranckiego  UM w Łodzi
mgr Łukasz Śledziński – Samorząd Doktorantów UM w Łodzi
mgr Błażej Filanowski – moderator, URSD UŁ

Debata przygotowana we współpracy z:
Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej

19.00 Międzywydziałowy Turniej Bowlingowy Doktorantów o puchar JM Rektora UŁ(Kręgielnia Grakula w CH Manufaktura)

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ