Sprawozdanie z VI Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2018 – 2020 z dn. 08.05.2019 godz. 17.00 – 20.00

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 11 członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ –quorumzachowane przez cały czas posiedzenia,Senator UŁ, Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej. Dofinansowania. W zawiązku z tym, aby utrzymać dyscyplinę budżetową na miesiąc(…)

Czytaj dalej

Wnioski o Nagrodę Rektora

Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami (wpisane osiągnięcia nie posiadające potwierdzeń w postaci załączników, nie będą uznane – zgodnie z §4 ust. 2 Regulamin przyznawania nagród). Rozpatrywane tylko(…)

Czytaj dalej