Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami (wpisane osiągnięcia nie posiadające potwierdzeń w postaci załączników, nie będą uznane – zgodnie z §4 ust. 2 Regulamin przyznawania nagród).

Rozpatrywane tylko będą wnioski na obowiązującym formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do zarządzenia nr 122 Rektora UŁ z dnia 29.06.2018 r.. (https://baw.uni.lodz.pl/) Nie będzie możliwości drukowania wniosków w siedzibie URSD UŁ.

Dyżury przewodniczącego URSD UŁ odbędą się w siedzibie URSD UŁ ul. Lumumby 14 pok. 7, w dniach:

– wtorek 18.06.2019 – godz. 17:30-19:30
– wtorek 25.06.2019 – godz. 17:30-19:30