Zmiany, zmiany, zmiany

Informujemy, iż na dzisiejszym posiedzeniu URSD nastąpiła zmiana kierownictwa naszej Rady. Członkowie obecnego Zarządu – Katarzyna Leśniewska, Kamil Śmiechowski i Maciej Pikuła, po uzyskaniu absolutorium za pracę URSD w bieżącym roku akademickim, postanowili skupić się na innych obowiązkach i przekazać

Dotacja projakościowa

Miło nam poinformować wszystkich doktorantów pobierających zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej, że dotacja na ten cel została wreszcie przelana na konto UŁ. 25 marca zostanie ona planowo wypłacona wszystkim pobierającym wraz z wyrównaniem za styczeń i luty

Rozstrzygnięcie wyborów

Informujemy, iż w wyniku wyborów na poszczególnych wydziałach w skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów kadencji 2012-2014 powołani zostali: mgr Piotr Dawidowicz mgr Rafał Flamholc mgr Agnieszka Garcarek-Sikorska mgr Bartosz Grosicki mgr Łukasz Janiszewski mgr Maciej Jażdżewski mgr Jędrzej Kotarski mgr

II tura wyborów

Zapraszamy wszystkich Doktorantów na Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, które odbędzie się 8 listopada 2012 r. o godz. 18:30 w Centrum Doktoranckim.   9 listopada 2012 o godzinie 13.00, w sali 201 w Katedrze Slawistyki Południowej (ul. Lipowa 81) odbędą się natomiast wybory do Wydziałowej