Dofinansowywanie wyjazdów na konferencje

– Szanowni doktoranci, Jednym z podstawowych zadań jakie spełnia Rada Samorządu Doktorantów UŁ jest dofinansowywanie Waszych wyjazdów na konferencje, wizyty naukowe i wszelkiego rodzaju działalność naukową wymagającą wygospodarowania przez Was dodatkowych środków finansowych. Jako Rada dysponujemy budżetem będącym w pełni

Nowa strona

Drodzy doktoranci, studenci, pracownicy uniwersytetu i wszyscy odwiedzający. Z przyjemnością ogłaszam nową stronę Rady Samorządu Doktorantów UŁ za otwartą. Mam nadzieję, że miejsce to stanie się przestrzenią integrującą środowisko doktoranckie naszego uniwersytetu oraz będzie stanowiło kopalnię informacji dla wszystkich tych,

Administracja

Osoby zajmujące sie studiami doktoranckimi na UŁ Wydział Filologiczny Zofia Nowakowska (665-52-15) Wydział Filozoficzno-Historyczny Grażyna Stasińska (635-61-09) Wydział Matematyki i Informatyki Katarzyna Zapotoczna (635-59-49) Wydział Chemii Barbara Karolczak (635-57-44) Wydział Fizyki i informatyki stosowanej Justyna Fiwek (635-42-61) Wydział Biologii i