Wybory

Szanowni Doktoranci, W związku z koniecznością przeprowadzenia drugiej tury wyborów na przedstawiciela doktorantów w Senacie UŁ, w imieniu Rady Samorządu Doktorantów UŁ informuję, że na mocy §29 ustęp 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 5 czerwca 2012 r.