Nowy regulamin samorządu przyjęty!

Informujemy, że na Zebraniu Ogólnym w dniu 5 czerwca bieżącego roku, po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez obecnych, przyjęty został nowy Regulamin samorządu, opracowany przez Radę. Regulamin, dzięki znaczącemu rozszerzeniu przedstawicielskiego charakteru Uczelnianej Rady, stwarza szansę na większą konsolidację naszej społeczności,