Na tej stronie znajdziecie najnowsze pliki dotyczące uchwał, stypendiów oraz regulaminu:

Obecnie obowiązujący Regulamin Studiów Doktoranckich:

Regulamin studiów doktoranckich w UŁ

 

Regulamin obowiązujący od 01.10.2012:

Nowy regulamin studiów doktoranckich

 

1) Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej reguluje:

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 

2) Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne, zapomogi, nagrody reguluje

Regulamin pomocy materialnej

Harmonogram wypłat reguluje odpowiednie

Zarządzenie Rektora UŁ

  3) Stypendium doktorskie dla osób którym otworzono przewód doktorski reguluje:

Zarządzenie Rektora UŁ 

 4) Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów:
Informacje na rok akademicki 2015/2016