W skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów na Uniwersytecie Łódzkim wchodzą przedstawiciele doktorantów każdego z wydziałów wybierani w wyborach powszechnych. URSD obraduje w czasie dwuletniej kadencji w czasie której reprezentuje doktorantów przed władzami uczelni oraz broni ich praw i interesów. Swoją działalność URSD realizuje poprzez uczestnictwo w przyznawaniu świadczeń pomocy socjalnej, rozdział miejsca w akademikach, organizacje szkoleń i konferencji oraz wspomaganie finansowo rozwoju naukowego doktorantów. 

 

Skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (kadencja 2016 – 2018):

Przewodniczący – Piotr Kosmowski

Zastępca – Jędrzej Kotarski

Zastępca – Michał Zaremba

Sekretarz – Olga Łabendowicz

——————-

Barczyk Alina (Wydział Filozoficzno – Historyczny)

Braniewicz Oktawia (Wydział Prawa i Administracji)

Chrzanowska Patrycja (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

Filianowski Błażej (Wydział Filologiczny)

Gajewski Adrian (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Gajewski Radosław (Wydział Zarządzania)

Jarosiewicz Paweł (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Kosmowski Piotr (Wydział Nauk Geograficznych)

Kotarski Jędrzej (Wydział Filozoficzno – Historyczny)

Łabendowicz Olga (Wydział Filologiczny)

Prusinowski Damian (Wydział Matematyki i Informatyki)

Robak Justyna (Wydział Chemii)

Szulc Marta (Wydział Prawa i Administracji)

Szymczak Anna (Wydział Zarządzania)

Wejt Aleksandra (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

Zaremba Michał (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

vacat (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

vacat (Wydział Prawa i Administracji)

 

Senator UŁ (kadencji 2016 – 2020):

mgr Anna Lichota

 

 

Przedstawiciel w Radzie Bibliotecznej (kadencji 2016 – 2020):

mgr Aleksandra Pietras

 

 

Przedstawiciele URSD UŁ, którzy utracili mandat w trakcie kadencji 2016-2018:

  • Kowalewska Pamela
  • Cieślak Monika Maria