Komunikat w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów

Zgodnie z punktem 13 komunikatu rozesłanego do wszystkich doktorantów 26.09.2018 r. przypominamy, że wydruk wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów może nastąpić dopiero po zmianie statusu z „ZAREJESTROWANY” na „ZŁOŻONY”. Zmiany statusu dokonuje koordynator wydziałowy (zwykle pracownik Waszego dziekanatu).

Czytaj dalej

Sprawozdanie z XXVII Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 12.09.2018

Sprawozdanie z XXVII Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 12.09.2018 w godz. 18:00-20:00 (Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista obecności: 13 osób (2 osoby opuściły zebranie przed jego zakończeniem; quorum zachowane), a także osoby z głosem doradczym:(…)

Czytaj dalej

Wybory, regulamin – komunikat

W związku z pytaniami, od niektórych  doktorantów, przypominamy o konieczności ustalenia terminu wyborów pomiędzy członkami WRSD i Komisją Wyborczą (odpowiednia uchwała właściwej WRSD). Ma to za zadanie umożliwić obecność członka Komisji Wyborczej na zebraniu wyborczym (w roli obserwatora) oraz ogłosić(…)

Czytaj dalej

Nagroda Rektora – informacja o dyżurach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących URSD UŁ

Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla studentów i doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami*. Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących URSD UŁ odbędą się**: – środa 11.07 – godz. 14-18 – czwartek 12.07 – godz. 10-12(…)

Czytaj dalej

Wybory do URSD UŁ i WRSD na kadencję 2018-2020

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów UŁ ogłaszam wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UŁ oraz poszczególnych Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów na kadencję 2018-2020. Zarządzenie n 1 Przewodniczącego URSD UŁ – ogłoszenie wyborów Przypominam o zapoznaniu się z nowym Regulaminem Samorządu(…)

Czytaj dalej

Nowy Regulamin Samorządu Doktorantów UŁ

Na ostatnim przed wakacjami Posiedzeniu Senatorowie UŁ potwierdzili Uchwałą nr 259 zgodność nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UŁ .   Na tej podstawie w dniu jutrzejszym Przewodniczący URSD UŁ zarządzi wybory do(…)

Czytaj dalej

XXVI Posiedzenie URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 13.06.2018

XXVI Posiedzenie URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 13.06.2018 godz. 18:00-20:00 (Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista obecności: 14 osób (5 osób opuściło zebranie wcześniej, po przeprowadzeniu niezbędnych głosowań) oraz Senator UŁ Anna Lichota i przedstawicielka WNoW Uchwała(…)

Czytaj dalej

XXV Posiedzenie URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 06.06.2018

XXV Posiedzenie URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 06.06.2018 godz. 19:15-20:00 (Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista obecności: 10 członków URSD UŁ oraz Senator UŁ Anna Lichota Wniosek o objęcie patronatem URSD UŁ Sympozjum Nanotechnologii NanoMat 2018 organizowanej(…)

Czytaj dalej

Zebranie Ogólne Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 06.06.2018

Zebranie Ogólne Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 06.06.2018 godz. 18:00-19:15 (Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista obecności: 12 osób o godzinie 18:00, 3 kolejne dołączyły w trakcie Zebrania Ogólnego Z powodu braku 50 osób o godzinie 18:00 Przewodniczący URSD(…)

Czytaj dalej

Zebranie Ogólne 6.06.2018

Przewodniczący URSD UŁ zwołuje Zebranie Ogólne w celu przedstawienia zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów UŁ.

Czytaj dalej