Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ
ul. Lumumby 14, pok. 7
91-404, Łódź

 My na FB

Wszelką korespondencję można również przekazywać przez przedstawicieli wydziałowych, bądź na adres e-mail: doktoranci@uni.lodz.pl

Kontakt do Sądu Koleżeńskiego:
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego (kadencja 2016-2018) – Aleksandra Góralczyk-Bińkowska: aleksandra.goralczyk@biol.uni.lodz.pl

Kontakt do Komisji Wyborczej komisja.wyborcza.doktoranci @ onet.pl

Pomarańczowy banner 700x100