Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ
ul. Lumumby 14, pok. 7
91-404, Łódź

My na FB

Wszelką korespondencję można również przekazywać przez przedstawicieli wydziałowych, bądź na adres e-mail: doktoranci@uni.lodz.pl

Kontakt do Sądu Koleżeńskiego:
skd@uni.lodz.pl

Kontakt do Komisji Wyborczej:
komisja.wyborcza.doktoranci@onet.pl

Pomarańczowy banner 700x100