Nowy regulamin samorządu przyjęty!

Informujemy, że na Zebraniu Ogólnym w dniu 5 czerwca bieżącego roku, po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez obecnych, przyjęty został nowy Regulamin samorządu, opracowany przez Radę. Regulamin, dzięki znaczącemu rozszerzeniu przedstawicielskiego charakteru Uczelnianej Rady, stwarza szansę na większą konsolidację naszej społeczności,(…)

Czytaj dalej

Wybory

Szanowni Doktoranci, W związku z koniecznością przeprowadzenia drugiej tury wyborów na przedstawiciela doktorantów w Senacie UŁ, w imieniu Rady Samorządu Doktorantów UŁ informuję, że na mocy §29 ustęp 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 5 czerwca 2012 r.(…)

Czytaj dalej

Stypendium doktoranckie

Informujemy, że pojawiła się możliwość ubiegania się o nowe świadczenie dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich tj. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Zgodnie z art. 200a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr(…)

Czytaj dalej

Wymiana legitymacji

Informujemy, że zgodnie z par.26 ust.1 pkt 2 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z dnia 20 października 2011 r.) oraz par.17 ust.3(…)

Czytaj dalej

Rekrutacja 2012/2013

Uprzejmie informujemy, że można się już rejestrować na niektóre kierunki ponieważ ruszyła rekrutacja na studia doktoranckie. URSD

Czytaj dalej

Powtórzenie wyborów

Szanowni Doktoranci, W związku z koniecznością powtórzenia wyborów na: – przedstawiciela doktorantów w Senacie UŁ ? 1 mandat, – przedstawiciela doktorantów w Kolegium Elektorów UŁ ? 1 mandat, w imieniu Rady Samorządu Doktorantów UŁ informuję, że na mocy §29 ustęp(…)

Czytaj dalej

Szanowni Doktoranci,

Czytaj dalej

Z żalem zawiadamiamy

Czytaj dalej

potwierdzenie terminu zebrania

Czytaj dalej

Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów – wybory

Czytaj dalej