REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UŁ – potwierdzony Uchwałą Senatu UŁ nr 259 z dn. 15.06.2018


Regulamin Samorządu Doktorantów (obowiązują przepisy odnoszące się do osób wybranych na starych zasadach).

Kodeks etyki doktoranta UŁ – zaktualizowany Uchwałą URSD UŁ 5/09/2017

Akty prawne zebrane na stronie głównej UŁ