Skład Sądu Koleżeńskiego Doktorantów (kadencja 2016 – 2018):

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego  – Aleksandra Góralczyk-Bińkowska  (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

aleksandra.goralczyk@biol.uni.lodz.pl

—-

Bojanowska Anna  (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

Brzozowicz Dorota (Wydział Nauk Geograficznych)

Jaksender Marta  (Wydział Chemii)

Jeleń Aleksandra (Wydział Filozoficzno-Historyczny)

Kowalski  Patryk (Wydział Prawa i Administracji)

Pietrzak Marek  (Wydział Matematyki i Informatyki)

Piotrowska Anna (Wydział Zarządzania)

Wiedeński Michał  (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

vacat (Wydział Filologiczny)

vacat (Wydział Prawa i Administracji)


Osoby, które były członkami Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2016-2018:

Jędrasiak Kamil (Wydział Filologiczny)

Kaszuba Paulina (Wydział Nauk Geograficznych)

Kowalski Patryk (Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Wydział Prawa i Administracji)