Skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów kadencji 2014 – 2016:

Przewodniczący – mgr Piotr Kosmowski (Wydział Nauk Geograficznych) – od 31.03.2016 r.

Zastępca – mgr Jędrzej Kotarski (Wydział Filozoficzno-Historyczny)

Zastępca – mgr Łukasz Janiszewski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

Sekretarz – mgr Karol Jóźwiak (Wydział Filologiczny)

 ——————

mgr  Katarzyna Badowska (Wydział Filozoficzno – Historyczny)

mgr  Anna Bojanowska (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

mgr  Katarzyna Frączak (Wydział Prawa i Administracji)

mgr  Łukasz Janiszewski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

mgr  Maciej Jażdżewski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

mgr  Karol Jóźwiak (Wydział Filologiczny)

mgr Marta Krawczyk (Wydział Chemii)

mgr  Piotr Kosmowski (Wydział Nauk Geograficznych)

mgr  Jędrzej Kotarski (Wydział Filozoficzno – Historyczny/ Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)

mgr  Krzysztof Krzystek (Wydział Prawa i Administracji) – przewodniczący do 31.03.2016 r.

mgr  Olga Łabendowicz (Wydział Filologiczny)

mgr  Kamil Łuczak (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

mgr  Zuzanna Oleksińska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

mgr  Maciek Pikuła (Wydział Prawa i Administracji)

mgr  Jan Ratuszniak (Wydział Filozoficzno – Historyczny)

mgr  Dawid Żmudzki (Wydział Matematyki i Informatyki)

mgr Adrian Pałka (Wydział Zarządzania)

mgr Radosław Gajewski (Wydział Zarządzania)

mgr Marta Taczykowska (Wydział Prawa i Administracji)

——————

Senator UŁ (2012-2016) –  mgr Jędrzej Kotarski

Foto URSD 2016